Nawigacja

Informacja o projekcie "Na starcie trudności na mecie równości" | Informacja o Projekcie "MKZ II" | Rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu "Zamień śmieć w przydatną rzecz". | Podwójne zwycięstwo w turnieju BRD | Kolejna wygrana Patryka Pasierbka | Zwycięstwo Patryka w gminnym finale OTWP | Etap rejonowy konkursu informatycznego | Wigilia szkolna 2016 | Narodowe Święto Niepodległości | IX Powiatowy Konkurs o Papieżu | Ślubowanie klas pierwszych | Dzień Edukacji Narodowej 2016 | Wizyta Biskupa w naszej szkole | Rajd na Leskowiec | Zielona szkoła 2016 | Konkurs "Zamień śmieć w przydatną rzecz" rozstrzygnięty! | Wiwat MAJ, Trzeci Maj...! | Awans do etapu krajowego konkursu informatycznego Baltie | Wygrana w turnieju BRD | Zwycięstwo w gminnym finale OTWP | Wygrana w Powiatowym Turnieju Szachowym | III i V miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego | Góra grosza | Gminne rozgrywki w tenisie stołowym | Rok szkolny 2015/2016 | WAŻNE WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Aktualności

Informacja o projekcie "Na starcie trudności na mecie równości"

   

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Na starcie trudności – na mecie równości”  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Rekrutacja uczestników projektu trwa od 1 września  2017 r.

Celem projektu jest podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy.

W naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

dla uczniów szkoły podstawowej

- zajęcia wyrównawcze z matematyki „Z matematyką za Pan brat”

- zajęcia rozwijające z matematyki „Matematyka wokół nas”

- zajęcia rozwijające z przyrody „Ciekawość świata”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne „Programować każdy może”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla uczniów klas I-III „Komputerowe ABC”

 

dla uczniów klasy VII i klas gimnazjalnych

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczno-informatyczne – zajęcia
z robotyki „Mały inżynier”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne „Twórcza informatyka”

- zajęcia rozwijające z geografii

- zajęcia rozwijające z matematyki

- zajęcia rozwijające z biologii (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia doświadczalne z fizyki dla uczniów potrzebujących pomocy w uzupełnieniu wiedzy

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz regulaminy rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stryszawie: 

http://stryszawa.pl/de/article/812

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
    34-206 Krzeszów 216
  • (033) 874-81-73

Galeria zdjęć