Nawigacja

"Na starcie trudności na mecie równości" "Słuchajcie młodzi - po górach się chodzi". Mały Mistrz Projekt "Wędrujemy z głową po górach" "Koleżanki koledzy - głowa do góry! Idziemy w góry!"

Projekty

"Na starcie trudności na mecie równości"

   

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Na starcie trudności – na mecie równości”  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Rekrutacja uczestników projektu trwa od 1 września  2017 r.

Celem projektu jest podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy.

W naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

dla uczniów szkoły podstawowej

 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki „Z matematyką za Pan brat”

- zajęcia rozwijające z matematyki „Matematyka wokół nas”

- zajęcia rozwijające z przyrody „Ciekawość świata”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne „Programować każdy może”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla uczniów klas I-III „Komputerowe ABC”

 

dla uczniów klasy VII i klas gimnazjalnych

 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczno-informatyczne – zajęcia
z robotyki „Mały inżynier”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne „Twórcza informatyka”

- zajęcia rozwijające z geografii

- zajęcia rozwijające z matematyki

- zajęcia rozwijające z biologii (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia doświadczalne z fizyki dla uczniów potrzebujących pomocy w uzupełnieniu wiedzy

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz regulaminy rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stryszawie: 

http://stryszawa.pl/de/article/812

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie
    34-206 Krzeszów 216
  • (033) 874-81-73

Galeria zdjęć